Turn Around
augustus 2015
 
Een installatie waarin veraf en dichtbij, geschiedenis en actualiteit met elkaar verbonden worden. 
In het kader van PlateauKunst nr.10, georganiseerd door Wanda Reiff.
 
Locatie: Van Tienhovenmolen, Gasthuis 79, Bemelen
 
Al sinds een jaar hing er in mijn atelier een grote grafiet-tekening van een grot in Bemelen. Speelgebied uit mijn jeugd, einddoel van vele avondwandelingen met mijn vader, voor wie ik deze tekening maakte. Op mijn werktafel stapels krantenartikelen en foto’s, die ik om allerlei bewuste en onbewuste redenen sinds jaar en dag bewaar. Bovenop een foto van gevluchte Yezidi’s bij een ingang van een grot in Irak, ternauwernood  aan de dood ontsnapt.
De vraag om voor deze expositie in de ruimte van de Van Tienhovenmolen iets te maken heeft geleid tot het samenbrengen van deze twee elementen. Ook het adres, Gasthuis 79, is hierbij van toepassing.
In de ronde achterruimte is de grote tekening van de grot in Bemelen uitgegroeid tot een panorama. Ooit zijn deze grotten door mensenhanden gemaakt voor het bouwen van onze huizen; tijdens de oorlogen dienden ze vaak als schuilplaats voor mens en vee. Op meerdere plaatsen zijn in deze installatie ook kleinere tekeningen (en in de toiletruimte een foto) te vinden van grot-ingangen uit de omgeving. Er tussenin hangen wollen dekens, en doeken.  Op de grond gevouwen lappen en kleren gestapeld tot bergen. Gelaagd, zacht gesteente; fossiele doeken. 
Figuranten in een decor; we draaien ons om. We zien de krantenfoto’s van de geïmproviseerde onderkomens in Irak; doeken, stenen, mensen. Achter onze rug is de grot, voor ons het licht buiten.
 
Materialen en techniek: grafiettekeningen op papier en doek, bevestigd op houten constructies; allerlei soorten textiel en plastic zakken; bouwlamp, fotoprint.